Misyon & Vizyon

Misyon

Kültür varlıklarını araştıracak ve bilimsel açıdan değerlendirecek yetkinlikte Sanat Tarihçiler yetiştirmeyi nihai amaç olarak görmekteyiz. Bölgenin sanat tarihine ışık tutacak yayınlar ile Üniversitemize bilimsel açıdan önemli katkılar sağlanması beklenmektedir.

Vizyon

Sanat Tarihi bölümü, tarih sürecinde oluşmuş maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Görsel sanatların değişik alanlarda, oluşumunu, işlevini ve mantığını incelerken, sanatçı ve eserler üzerine yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bölümümüzün nihai amaçlarından bir diğeri ise, Türk-İslam, Bizans ve Avrupa sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçilerin yetiştirilmesidir.