Hakkında

Kuruluş  

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 2007 yılında kurulmuş olup, 2008-2009 akademik yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kabul ve Kayıt Şartları  

1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,

Kazanılan Derece  

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SANAT TARİHİ alanında lisans diploması verilir.

Amaçlar :

Bölüm eğitime 2008-2009 akademik yılında başlamıştır. Şu anda 1 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bölümde üç alt bilim dalı mevcuttur: Türk-İslam Sanatı, Genel Sanat Tarihi ve Bizans Sanatı.

Adaylarda Aranan Özellikler ve İş İmkanları

Uzmanlaşılacak alana ilişkin ileri derecede kültür tarihi birikimi, Latince, Osmanlıca ve Arapça dillerinden en az birisini yeteri derecede kullanabilmek Sanat Tarihi araştırmalarının seviyesini yükseltmesi açısından önemli unsurlardır.

Sanat Tarihi bölümü mezunları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde,  Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde, Bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, çeşitli yerel yönetim birimlerinde, akademisyen olarak üniversitelerimizde, formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğinde ve serbest olarak özel sektöre bağlı bir çok kurumda çalışma imkanı bulabilmektedir.